امروز:   ۸ مرداد ۱۴۰۰ July 30, 2021
۸ مرداد ۱۴۰۰

شمش سرب نرم کارگاهی

این محصول با آنالیز ذیل و در قالب شمش هایی به وزن 20 کیلوگرم به بازار عرضه می گردد .

آنالیز شمش سرب نرم:

 

724 مرتبه بازدید