امروز:   ۲۵ مهر ۱۴۰۰ October 17, 2021
۲۳ مهر ۱۴۰۰

شمش سرب نرم کارگاهی

این محصول با آنالیز ذیل و در قالب شمش هایی به وزن 20 کیلوگرم به بازار عرضه می گردد .

آنالیز شمش سرب نرم:

 

845 مرتبه بازدید