امروز:   ۸ مرداد ۱۴۰۰ July 30, 2021
۷ مرداد ۱۴۰۰

خرید باطری فرسوده

این شرکت برای تامین مواد اولیه خود باطری های فرسوده را به قیمت روز جهانی خریداری می نماید.

362 مرتبه بازدید