امروز:   ۸ مرداد ۱۴۰۰ July 30, 2021
۳ مرداد ۱۴۰۰

شمش سرب تصفیه شده (خالص)

این محصول با آنالیز ذیل و در قالب شمش های 25 کیلوگرمی به بازار عرضه می گردد .

آنالیز شمش سرب تصفیه شده (خالص)

 

633 مرتبه بازدید