today: September 27, 2021
۳۱ شهریور ۱۴۰۰

خرید باطری فرسوده

این شرکت برای تامین مواد اولیه خود باطری های فرسوده را به قیمت روز جهانی خریداری می نماید.

237 مرتبه بازدید
۳۱ شهریور ۱۴۰۰

خرید باطری فرسوده

این شرکت برای تامین مواد اولیه خود باطری های فرسوده را به قیمت روز جهانی خریداری می نماید.

237 مرتبه بازدید