today: October 17, 2021
۲۰ مهر ۱۴۰۰

اعضای هیئت مدیره و سوابق

آقای مختار دوستی : رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

متولد 1324 ،همدان

ایشان از سال 1360 در زمینه های مختلف صنعت ریخته گری مشغول به فعالیت بوده اند، از قبیل تولید شمش آلومینیوم ، شمش برنج ، شیرفلکه های چدنی آب و فاضلاب ، دیگ های چدنی شوفاژ و ...

وی از سال 1377 به بعد اختصاصاً در زمینه بازیافت باطری و تولید شمش از کنسانتره فعالیت می نماید و در این مدت همکاریهای بسیار موفقی با مهمات سازی صنایع دفاع ، صنایع ذوب فلزات فجر(صنایع دفاع) و شرکت سپاهان باطری را داشته اند.

آقای مهدی دوستی :نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر تولید

متولد 1360، قم

فارغ التحصیل رسته مهندسی مواد ، متالوژی صنعتی سال 1382. ایشان پس از فراغت از تحصیل ، مشغول به فعالیت در این حوزه می باشند و در این زمینه مقالاتی با عنوان "روش های تولید پودر سرب" و همچنین "فرآیند هیدرو متالورژی روی و علل خوردگی کاتد های الکترونیز" در سمینار های مختلف ارائه نموده است.

اقای اسماعیل دوستی : عضو هیئت مدیره

متولد 1363 ، قم

ایشان از سال 1385 در این صنعت مشغول به فعالیت می باشد.

210 مرتبه بازدید
۲۰ مهر ۱۴۰۰

اعضای هیئت مدیره و سوابق

آقای مختار دوستی : رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

متولد 1324 ،همدان

ایشان از سال 1360 در زمینه های مختلف صنعت ریخته گری مشغول به فعالیت بوده اند، از قبیل تولید شمش آلومینیوم ، شمش برنج ، شیرفلکه های چدنی آب و فاضلاب ، دیگ های چدنی شوفاژ و ...

وی از سال 1377 به بعد اختصاصاً در زمینه بازیافت باطری و تولید شمش از کنسانتره فعالیت می نماید و در این مدت همکاریهای بسیار موفقی با مهمات سازی صنایع دفاع ، صنایع ذوب فلزات فجر(صنایع دفاع) و شرکت سپاهان باطری را داشته اند.

آقای مهدی دوستی :نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر تولید

متولد 1360، قم

فارغ التحصیل رسته مهندسی مواد ، متالوژی صنعتی سال 1382. ایشان پس از فراغت از تحصیل ، مشغول به فعالیت در این حوزه می باشند و در این زمینه مقالاتی با عنوان "روش های تولید پودر سرب" و همچنین "فرآیند هیدرو متالورژی روی و علل خوردگی کاتد های الکترونیز" در سمینار های مختلف ارائه نموده است.

اقای اسماعیل دوستی : عضو هیئت مدیره

متولد 1363 ، قم

ایشان از سال 1385 در این صنعت مشغول به فعالیت می باشد.

210 مرتبه بازدید